Tag Archives

Archive of posts published in the tag: แหวนเพชร

เทคนิคสำคัญในการเลือกซื้อแหวนเพชร

แหวนเพชรเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่มีคนนิยมสูงมาก นอกจากแหวนทองคำที่มีคนไทยใส่มากที่สุดในประเทศ แต่แหวนเพชรเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่คนไทยนิยมมากเช่นกัน และแหวนเพชรยังมีลักษณะและรูปร่างที่สวยมากกว่าแหวนทองคำอย่างแน่นอน ปัจจุบันการหาซื้อแหวนเพชรมักจะหาซื้อที่มีคุณภาพได้ยากมาก ด้วยเทคโนโลยีสามารถเจียระไนแร่ชนิดอื่นที่ดูเหมือนเพชรออกมา จึงทำให้คนทั่วไปกลัวที่ได้เพชรปลอมมาสวมใส่ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่อยากได้เครื่องประดับเพชรควรที่จะมีความรู้เบื้อต้นและรู้วิธีการเลือกซื้อเพชรไว้ด้วย แหวนเพชรที่สวยที่สุดคือแหวนที่มีเนื้อเพชรที่ขาวใสและประกายตาอย่างมาก ส่วนมากการเลือกซื้อเพชรในลักษณะนี้ในร้านขายเพชรชั้นนำจะมีใบรับประกันว่าเพชรของเรานี้เป็นของแท้และผ่านการตรวจสอบและคัดสรรมาแล้วอย่างดี แต่หากว่าผู้ซื้อไปซื้อร้านขายเพชรในต่างประเทศหรือต่างพื้นที่ก็ควรที่จะเลือกซื้อให้เป็นและรู้ว่าราคากลางขายที่เท่าไหร่อีกด้วย การตรวจสอบราคาก่อนซื้อแหวนเพชรก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนแรกที่ผู้ซื้อจะต้องทำเป็นสิ่งแรก เพราะว่าราคาของเพชรอาจจะมีขึ้นลงบ้างได้ หากตรวจสอบราคาเสร็จแล้วก็ควรที่จะเลือกไปตรวจสอบคุณภาพของเพชรเป็นอันดับต่อไป การตรวจสอบแหวนเพชรควรตรวจสอบคุณภาพการเจียระไน เราสามารถตรวจสอบสัดส่วนต่าง และคุณภาพการเจียระไนของเพชรได้ว่า เพชรเม็ดนั้นๆ อยู่ใน Cut Class ใดจากนั้นเหมาะสมหรือไม่ในการประเมินราคาของแหวนวงนี้ แหวนทุกวงที่ผลิตออกมาจะมีหมายเลขที่ตรงกันระหว่างตัวเพชรกับแหวน นั้นหมายถึงแหวน1วงจะมีอยู่สองส่วนนั้นเอง จากคุณตกลงราคาได้แล้วตรวจสอบคุณภาพมาเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบหมายเลขของเพชรนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้ซื้อจะสามารถได้เก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ แหวนเพชรคุณภาพจริงไม่ว่าคุณนั้นจะเอามือไปโดนน้ำหรือน้ำมันก็จะทำให้แหวนเพชรเงาอยู่เสมอ นี้ก็คืออีกหนึ่งลักษณะเด่นของเพชรที่มักได้รับความนิยมของผู้ใส่