เต็นท์ผ้าใบเป็นเสมือนอาคารสำนักงานเคลื่อนที่ที่น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก เหมาะกับการออกกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เห็นได้ชัดเจนจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่ออกพื้นที่หากลุ่มลูกค้าตามนิทรรศการ ซึ่งมาพร้อมกับเต็นท์ผ้าใบที่พิมพ์ลายโลโก้ขององค์กร หรือนำมาสนับสนุนชมรมและกลุ่มกิจกรรม อาทิ นักศึกษาที่ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานนี้ นอกจากจะมีป้ายผู้สนับสนุนกิจกรรม ก็ให้ยืมเต็นท์ผ้าใบที่มีตราสัญลักษณ์ในการทำกิจกรรมทุกครั้งอีกด้วย เป็นวิธีโปรโมตแบรนด์ที่องค์ใหญ่เล็กใหญ่ใช้กัน

การลงทุนกับ เต็นท์ผ้าใบ ให้ผลในระยะยาว ด้วยสาเหตุ (1) สามารถมองเห็นในระยะกว้าง ทำให้ทราบได้ทันทีว่าเต็นท์นี้มีหน่วยงานใดคอยให้บริการ หรือทราบได้ว่ามีองค์กรของคุณเป็นผู้ให้การสนับสนุน (2) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ราคาเต็นท์ผ้าใบที่ไม่สูงมาก หากคุณให้เป็นทรัพย์สินของสถาบันทางการศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ในอนาคต แบรนด์ของคุณจะต้องผ่านสายตาของนักศึกษาในสถาบันอย่างต่อเนื่อง (3) การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น การจัดตั้งบูธกิจกรรมในที่สาธารณะนั้น หากไม่มีเต็นท์ผ้าใบตั้งตระหง่าน กิจกรรมที่ลงทุนไปก็ขาดทุน (4) เป็นที่จดจำได้ง่าย เพราะการมองเห็นโลโก้ของสินค้าบนเต็นท์ผ้าใบที่เด่นชัด เมื่อลูกค้าได้ทดลองซื้อสินค้าไปใช้จริง เกิดความพึงพอใจต่อสินค้า การซื้อใช้ในครั้งต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยาก เป็นต้น

และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้นทุนน้อย เต็นท์ผ้าใบสำหรับเป็นที่ตั้งร้าน ช่วยประหยัดเงินมากกว่าก่อสร้างตู้สำหรับขายสินค้า จัดเก็บร้านได้ง่าย และเคลื่อนย้ายได้ง่าย เหมาะสำหรับการทดลองตลาดในระยะสั้น ๆ เพื่อหาความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ด้วยการเคลื่อนย้ายที่ง่ายทำให้เข้าถึงลูกค้าได้หลากหลาย ทุกเพศและวัย ทำให้การทดลองสินค้าใหม่ ๆ เพื่อเปิดตลาดไม่ใช่เรื่องยาก

หากถามความรู้สึกของลูกค้านั้น การที่ร้านค้าจะตั้งร้านระหว่างเต็นท์ผ้าใบกับร้านตู้ ร้านที่เปิดกว้างมากกว่าช่วยดึงความสนใจแก่ลูกค้าได้ดี เห็นได้จากกลุ่มลูกค้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่นที่ตั้งเต็นท์ผ้าใบแบบเปิดทุกมุมมอง มีลูกค้าทยอยเข้าชมและซื้ออย่างไม่ขาดสาย

 

ขอบคุณ https://www.facebook.com/firsttent