การนอนที่สบายคือการนอนที่มีความเงียบสงบแต่ถ้าเมื่อใดที่เตียงนอนมีเสียงดังน่ารำคาญทั้งๆที่ แค่ขยับตัวหรือเปลี่ยนอิริยาบถก็แล้วแต่เราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร ลองมาติดตามกันดูครับ

1.คานเตียงเหล็ก เมื่อใช้ไปสักระยะเวลาหนึ่ง อาจจะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นได้ในเวลาที่เราขึ้นไปนั่ง/นอน สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเวลาเราขึ้นเตียงนั้น มักจะขึ้นด้านข้างและทำให้น้ำหนักของตัวไปตกอยู่ช่วงกลาง ที่มีคานอันกลางของเตียงนอนรับน้ำหนักตัวอยู่ บวกกับน้ำหนักของที่นอนที่เราใช้ด้วย ทำให้คานที่อยู่ด้านใต้เกิดการแอ่นตัวเมื่อน้ำหนักไปกดทับอยู่มาก ดังนั้นควรที่จะมีการสลับคานของเตียงนอนเมื่อเกิดเสียงดัง เพื่อไม่ให้คานที่อยู่อันกลางเกิดการเปลี่ยนรูป เพราะว่าเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนรูปแผ่นไม้ของเตียงนอนก็จะไม่เรียบเสมอกัน เมื่อเราขึ้นไปนั่งบนเตียงก็เกิดเสียงดังได้ ให้ลองเปิดแผ่นปิดพื้นที่นอนออก เพื่อดูว่าคานเตียงนั้นเปลี่ยนรูปหรือไม่เพราะสามารถดัดให้คืนสภาพเดิมได้

2.สลักรองคานเตียงเลื่อนผิดตำแหน่ง เพราะเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักจากคานเตียงโดยตรง เมื่อใช้เป็นเวลานาน ซึ่งเตียงเหล็กบางหลังก็ไม่ได้ใช้การเชื่อมติดกับเสา แต่ใช้น็อตยึดขันไว้ ก็อาจเกิดการหลวมและเคลื่อนตัวได้เมื่อมีแรงมากระทำบนที่นอน เราจึงควรเปิดเตียงขึ้นมาตรวจสอบและทำการแก้ไข

3.ระดับพื้นไม่เท่ากัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังได้เช่นกัน จึงควรสังเกตเสาเตียงทั้งสี่ด้านมายังแนบสนิทกับพื้นหรือไม่และควรมีการใส่ยางรองพื้นด้วย

ถ้าเตียงนอนของท่านมีเสียงดังก็ควรลองตรวจสอบหาสาเหตุ จากทั้งสามข้อที่กล่าวมานะครับ