Category Archives

Archive of posts published in the category: แม่และเด็ก

วิธีป้องกันตะคริวยามตั้งครรภ์

เวลาตั้งครรภ์คุณแม่มักจะมีอาการคนท้องตามมามากมาย ต่างคนก็อาจมีอาการแตกต่างกันไป และมีอีกอการหนึ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์มักจะเป็นกันก็คือการเป็นตะคริวนั่นเอง ซึ่งตะคริวมักจะเกิดกับบริเวณน่องเป็นพิเศษ และมักเป็นอาการคนท้องที่เกิดขึ้นเมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป สาเหตุก็เพราะเมื่อท้องมีขนาดใหญ่ขึ้น มดลูกจะเคลื่อนไปกดทับตรงตำแหน่งของอุ้งเชิงกราน ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จนทำให้กล้ามเนื้อบริเวณน่องเกิดอาการขาดออกซิเจน ซึ่งการขาดออกซิเจนนี้เองที่ทำให้เกิดอาการปวดเกร็งจนเป็นตะคริว